Dünya Kadınlar Günü

Kadın hakkı insan hakkıdır.

Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar günü Kuzey Amerika ve Avrupa’da 20. Yüzyılın başlarında emek hareketlerinden doğdu.

Dünya Kadınlar günü milliyeti, etnik kökeni, dili, kültürü, ekonomik durumu veya politik görüşü dikkate alınmaksızın kadınların başarılarının takdir edildiği bir gündür.

Birleşmiş Milletlerin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Cinsiyet Eşitliğinin sağlanmasını başarmak ve herkes için kapsayıcı ve kaliteli eğitimi sağlamak hedeflenmektedir.

Kadınların hakkını korumanın en güzel yolu onların önünü açmak ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Genç gönüllüler olarak tüm Dünya kadınlarının kadınlar gününü kutluyor ve insan onuruna yakışır, daha yaşanabilir bir dünya diliyoruz.