Tarihimizden Müstesna Gönüllüler "Aşık Paşa"

Gönül Dilinin Sultanı

Tarihimizden Müstesna Gönüllüler "Aşık Paşa"

Tarihimizden Müstesna Gönüllüler

1272 yılında Kırşehir’de doğan Aşık Paşa iyi bir eğitim görmüş gönül erlerindendir. 60 yıllık ömründe Anadolu Selçuklularının sona ermesine ve Osmanlı’nın kuruluşuna şahit olmuş ve Kırşehir’de beylik yapmıştır.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun fikir ve düşünce babalarındandır. 

Çalkantılı dönemler onun yazılarına da yansımış devlet yönetimine dair pek çok hususa değinmiştir.

Arapça, Farsça, Ermenice ve İbranice bilen Aşık Paşa, Türkçe’nin ilim dili olarak itibar görmediği bir zamanda eserlerini Türkçe kaleme almıştır. En büyük eseri Garip-nâme’dir. Garip-nâme bir tercüme değil telif eserdir. Garip-nâme dışında Vasf-ı Hal, Hikaye ve Kimya Risalesi adlı eserleri vardır.

Aşık Paşa, Moğol zulmünün zirve yaptığı ve idari kargaşa ve çekişmelerin çok olduğu bir zamanda doğmuş ve ömrünü talebe yetiştirmeye adamıştır. 

İlim, insanlara hizmet etmek ve sıkıntılarını gidermek, doğruluk ve ihlas onun özelliklerinden bazılarıydı.

 

 

Her seher efendim yolun beklerim

Şakı bülbül var uyandır yârimi

Muhabbetin can içinde saklarım

Şakı bülbül var uyandır yârimi

 

Anın hüsnü gülün kimse dermesin

Kemlik satan muradına ermesin

Gaflet uykusunda rakip görmesin

Şakı bülbül var uyandır yârimi

 

                                                     Aşık Paşa